יום רביעי, 22 אוגוסט 2018

קרנבל שכונתי
01.08
אירוע מתקיים כל יום רביעי
פארקולנוע בגבעת שמואל
01.08
אירוע מתקיים כל יום רביעי