יום רביעי, 16 ינואר 2019

קרנבל שכונתי
01.08
אירוע מתקיים כל יום רביעי
פארקולנוע בגבעת שמואל
01.08
אירוע מתקיים כל יום רביעי