יום רביעי, 22 אוגוסט 2018

קרנבל שכונתי
15.08
אירוע מתקיים כל יום רביעי
פארקולנוע בגבעת שמואל
15.08
אירוע מתקיים כל יום רביעי