יום חמישי, 18 יולי 2024

לוח חופשות משרד החינוך תש"פ 2019- 2020

פתיחת שנת הלימודים

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות
יג- יד יתחילו ביום ראשון, א' באלול התשע"ט, 1.9.2019, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ט עד ב' בתשרי התש"פ, 30-29 בספטמבר 2019  ו-1 באוקטובר 2019.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.

צום גדליה

יום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019

 

יום כיפור

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התש"פ, 9-8 באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התש"פ, 10 באוקטובר 2019.

סוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התש"פ, 13 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22 באוקטובר 2019.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר 2019.

 

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

יום שלישי, ל' בתשרי התש"פ, 29 באוקטובר 2019

 

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

יום ראשון, י"ב במרחשוון התש"פ, 10 בנובמבר 2019

 

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התש"פ, 4 בדצמבר 2019

 

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ, 24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב' בטבת התש"פ, 30 בדצמבר 2019. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התש"פ, 31 בדצמבר 2019.

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התש"פ, 7 בינואר 2020

 

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התש"פ, 9 בינואר 2020

 

ט"ו בשבט

יום שני,  ט"ו בשבט התש"פ, 10 בפרואר 2020

 

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום חמישי, ט' באדר התש"פ, 5 במרס 2020

תענית אסתר

יום שני, י"ג  באדר התש"פ, 9 במרס 2020

פורים

הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התש"פ, 11-9 במרס 2020.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר  התש"פ, 12 במרס 2020.

פסח

מיום שלישי, ו' בניסן התש"פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל  2020.
הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שלישי, כ"ז בניסן  התש"פ, 21 באפריל 2020

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום שלישי, ד' באייר התש"פ, 28 באפריל 2020

 

יום העצמאות

יום רביעי , ה'  באייר התש"פ, 29  באפריל 2020. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר תש"פ, 30 באפריל 2020

 

ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל

יום שני, י' באייר התש"פ, 4 במאי 2020

 

ל"ג בעומר

יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12 במאי 2020.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התש"פ, 13 במאי 2020.

יום ירושלים

יום שישי, כ"ח באייר התש"פ, 22 במאי 2020

 

שבועות

ערב החג , החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 28-30 במאי 2020.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.

 

שבעה עשר בתמוז

יום חמישי, י"ז בתמוז התש"פ, 9 ביולי 2020

 

תשעה באב

יום חמישי, ט' באב התש"פ, 30 ביולי 2020

פגרת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שלישי, ח' בתמוז התש"פ, 30 ביוני 2020. בתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות יג-יד תסתיים השנה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"פ, 19 ביוני 2020 (התאריך הוקדם בשל השבת).

מתוך אתר משרד החינוך

 

הדפס
תגובות פייסבוק

תגובות